Конкурси за област Русе

Звено: Самостоятелни териториални звена / Регионална дирекция национален строителен контрол Северен централен район / Регионален отдел "Национален строителен контрол" - Русе
Административна структура: Дирекция за национален строителен контрол
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.10.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Организационно-методическа дейност и контрол"
Административна структура: Регионално управление на образованието - Русе
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.10.2018 г. 17:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция по безопасност на храните - Русе / Отдел "Контрол на храните" - Русе
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.10.2018 г. 17:00
Общо: 3