Конкурси за област Русе

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Икономически, административно-правни, хуманитарни дейности и устойчиво развитие"
Административна структура: Общинска администрация - Борово, Русе
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.01.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Устройство на територията и общинска собственост"
Административна структура: Общинска администрация - Борово, Русе
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.01.2019 г. 17:00
Общо: 2