Конкурси за област Русе

Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Русе / Отдел "Пенсии" - Русе / Сектор "Отпускане на пенсии" - Русе
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.02.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Русе / Дирекция "Бюро по труда" - Исперих / Отдел "Посреднически услуги"
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.02.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Русе / Отдел "Финансово-стопански дейности, персонал и правно обслужване"
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.02.2018 г.
Общо: 3