Конкурси за област Русе

Звено: Специализирана администрация / Отдел "Статистически изследвания - Силистра"
Административна структура: Териториално статистическо бюро - Север
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.05.2018 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Статистически изследвания - Русе"
Административна структура: Териториално статистическо бюро - Север
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.05.2018 г. 16:30
Общо: 2