Конкурси за област Плевен

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Инспектиране на труда" / Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Плевен
Административна структура: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.05.2018 г. 17:00
Общо: 1