Конкурси за област Плевен

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Планове и разрешителни" / Отдел "Разрешителни"
Административна структура: Басейнова дирекция "Дунавски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.08.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Планове и разрешителни" / Отдел "Разрешителни"
Административна структура: Басейнова дирекция "Дунавски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.08.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контрол"
Административна структура: Басейнова дирекция "Дунавски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.08.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контрол"
Административна структура: Басейнова дирекция "Дунавски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.08.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контрол"
Административна структура: Басейнова дирекция "Дунавски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.08.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Планове и разрешителни" / Отдел "Планове за управление"
Административна структура: Басейнова дирекция "Дунавски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.08.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Планове и разрешителни" / Отдел "Планове за управление"
Административна структура: Басейнова дирекция "Дунавски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.08.2018 г. 17:30
Общо: 7