Конкурси за област Плевен

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" / Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен / Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"
Административна структура: Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.03.2018 г. 17:30
Звено: Друго(администрация) / Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" / Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Плевен
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 04.03.2018 г. 17:00
Общо: 2