Конкурси за област Кърджали

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Инспектиране на труда" / Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Кърджали
Административна структура: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Хасково / Дирекция "Бюро по труда" - Кирково
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.03.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Аграрно развитие" / Общинска служба"Земеделие" - Черноочене
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Кърджали
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 02.03.2018 г. 17:30
Общо: 3