Конкурси за област Ямбол

Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Ямбол / Отдел "Пенсии" - Ямбол / Сектор "Отпускане на пенсии" - Ямбол
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.05.2018 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Аграрно развитие" / Общинска служба "Земеделие" - Болярово
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Ямбол
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 04.06.2018 г. 17:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Ямбол
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 04.06.2018 г. 17:30
Общо: 3