Конкурси за област Ямбол

Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Бургас / Дирекция "Контрол" / Отдел "Ревизии" / Сектор "Ревизии" ИРМ Ямбол
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.01.2019 г. 17:00
Общо: 1