Конкурси за област Бургас

Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / ОДМВР - Бургас
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.02.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Териториална дирекция - Бургас / Териториално бюро - Бургас
Административна структура: Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2018 г. 17:30
Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / ОДМВР - Бургас
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.03.2018 г. 17:00
Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / ОДМВР - Бургас
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.03.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Горско стопанство"
Административна структура: Регионална дирекция по горите - Бургас
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.03.2018 г. 17:00
Общо: 5