Конкурси за област Бургас

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Аграрно развитие" / Общинска служба "Земеделие" - Поморие
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Бургас
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.11.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Аграрно развитие" / Общинска служба "Земеделие" - Сунгурларе
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Бургас
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.11.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Аграрно развитие" / Общинска служба "Земеделие" - Несебър
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Бургас
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.11.2018 г. 17:30
Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / ОДМВР - Бургас
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.11.2018 г. 17:00
Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / ОДМВР - Бургас
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.11.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Териториална дирекция - Бургас / Териториално бюро - Бургас
Административна структура: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.11.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Надзор на заразните болести" / Отдел "Отдел"Микробиология и вирусология и паразитология"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Бургас
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.11.2018 г. 17:00
Общо: 7