Конкурси за област Бургас

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Контрол на пазара" / Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас / област Бургас
Административна структура: Комисия за защита на потребителите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.05.2018 г.
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" / Териториална дирекция "Държавен резерв" - Бургас / Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите" / Сектор "Петролна база Сливен"
Административна структура: Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.05.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Териториална дирекция - Бургас / Териториално бюро - Бургас
Административна структура: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.05.2018 г. 17:30
Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / ОДМВР - Бургас
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.05.2018 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / затвор І-ва категория - Бургас
Административна структура: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.05.2018 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / Митница Бургас / Митническо бюро Ямбол
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.05.2018 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Митница Бургас / Митническо бюро Сливен
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.05.2018 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Митница Бургас / Митнически пункт Малко Търново
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.05.2018 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Митница Бургас / Митнически пункт Пристанище Бургас център
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.05.2018 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Митница Бургас / Отдел "Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност"
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.05.2018 г. 17:00
Общо: 18