Конкурси за област Бургас

Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Бургас / Отдел "Обжалване"
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.08.2018 г. 17:00
Общо: 1