Конкурси за административна структура - Министерство на образованието и науката

Звено: Обща администрация / Дирекция "Стопански и счетоводни дейности" / Отдел "Счетоводство"
Административна структура: Министерство на образованието и науката
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.09.2018 г. 17:30
Общо: 1