Конкурси за административна структура - Министерство на образованието и науката

Звено: Обща администрация / Дирекция "Стопански и счетоводни дейности"
Административна структура: Министерство на образованието и науката
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.01.2019 г. 17:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Човешки ресурси и административно обслужване" / Координация, деловодство и архив
Административна структура: Министерство на образованието и науката
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 31.01.2019 г. 17:30
Звено: Звено за вътрешен одит
Административна структура: Министерство на образованието и науката
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.02.2019 г. 17:30
Общо: 3