Конкурси за административна структура - Министерство на образованието и науката

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Организация и контрол" / Отдел "Контролни дейности"
Административна структура: Министерство на образованието и науката
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.11.2018 г. 17:30
Общо: 1