Конкурси за административна структура - Агенция по заетостта

Звено: Обща администрация / Дирекция "Финансово-счетоводни дейности" / Отдел "Финанси и счетоводство"
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 17.08.2018 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Финансово-счетоводни дейности" / Отдел "Финанси и счетоводство"
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 17.08.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция "Регионална служба по заетостта" - София / Дирекция "Бюро по труда" - София - Сердика
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.08.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Монтана
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.08.2018 г. 17:00
Общо: 4