Конкурси за административна структура - Агенция "Пътна инфраструктура"

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция Специализирано звено "ОБЛАСТНИ ПЪТНИ УПРАВЛЕНИЯ" / Специализирано звено "Областно пътно управление Бургас" / Отдел "Инвестиционно-ремонтни дейности"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.05.2019 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Бюджет, финанси и разплащания по проекти" / Отдел "Бюджет и планиране"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 03.06.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Изпълнение на проекти по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура"2014-2020"" / Отдел "Координация и изпълнение на проекти по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 03.06.2019 г. 17:00
Общо: 3