Конкурси за административна структура - Агенция "Пътна инфраструктура"

Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността" / Отдел "Управление на собствеността"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 08.07.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / "Национално ТОЛ управление" / Отдел "Контрол и правоприлагане" / Сектор "Верификация на нарушенията"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 09.07.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / "Национално ТОЛ управление" / Отдел "Планове и проекти"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 09.07.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / "Национално ТОЛ управление" / Отдел "Управление на информационна система и инфраструктура" / Сектор "Техническа поддръжка на крайпътна и правоприлагаща инфраструктура"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 09.07.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / "Национално ТОЛ управление" / Отдел "Обслужване на клиенти" / Сектор "Контактен център"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 09.07.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / "Национално ТОЛ управление" / Отдел "Управление на информационна система и инфраструктура" / Сектор "Информационна сигурност и системна интеграция"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 13.07.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури" / Отдел "Отчуждителни процедури"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 13.07.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури" / Отдел "Отчуждителни процедури"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 13.07.2020 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Комуникации и информация" / Отдел "Обществена информация и международна дейност"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 13.07.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / "Национално ТОЛ управление" / Отдел "Администрация и финанси" / Сектор "Правно-административно обслужване"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 13.07.2020 г. 17:00
Общо: 14