Информация за услуга

 • Режим:
  • 1139 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти

   Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 46, ал. 1, т. 4; чл. 52, ал. 1, т. 4
 • Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации:
  Общо: 3