Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

   Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 2, във връзка с; чл. 147, ал. 1; чл. 153
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 7 ДНИ - ОБИКНОВЕНА УСЛУГА ; 5 ДНИ - БЪРЗА УСЛУГА
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • СЪГЛАСНО ЧЛ.153, АЛ.2, Т.1-3 ОТ ЗУТ
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • РЕДЪТ И СРОКОВЕТЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ СА СЪГЛАСНО ЧЛ.213 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Управление на човешките ресурси и деловодство"
  Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник,
  Код за междуселищно избиране: 076
  Телефон за връзка: (076)684283
  Адрес на електронна поща: obshtina@pernik.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:00, Гъвкаво работни време
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане