Заети длъжности за държавни служители по основно щатно разписание, по основание за назначаване, 2018 г.

Дата: 28.05.2019
Данните за 2018 г. са попълнение и утвърдени от служители от съответната администрация