Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

   На основание чл.156б от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е необходимо след влизане в сила на Разрешение за строеж и преди откираване на строителна площадка да бъде одобрен План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве в зависимост от типа на строежа.
 • Съгласуване
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 156б
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 30 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Общинска техническа служба, икономическа политика и хуманитарни дейности"
  Адрес: обл. Монтана, общ. Брусарци, гр. Брусарци, ул. "Георги Димитров" № 85, п.к. 3680
  Код за междуселищно избиране: 09783
  Телефон за връзка: (09783)22-11
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 часа до 13:00 часа
  Дирекция "Административно информационно обслужване и Финансово-стопанска дейност"
  Адрес: обл. Монтана, общ. Брусарци, гр. Брусарци, ул. "Георги Димитров" № 85, п.к. 3680
  Код за междуселищно избиране: 09783
  Телефон за връзка: (09783)22-11
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка 12:00 часа до 13:00 часа
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане