Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2787 Издаване на предварително писмено одобрение за придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси в друга държава членка

   Български граждани, граждани на друга държава членка, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, могат да получат предварително писмено одобрение за придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси в друга държава членка
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Охранителна дейност
  • На основание на:
   • Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 78а, ал. 1
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно лице
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 3 месеца
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на вътрешните работи
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ограничения и условности:
   • Български граждани, граждани на друга държава членка, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, могат да получат предварително писмено одобрение за придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси в друга държава членка от директора на ГДНП на МВР, ако отговарят на изискванията на чл. 58, ал. 1. от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Главна дирекция "Национална полиция"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
  Код за междуселищно избиране: 00359
  Телефон за връзка: 029828860
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане