Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2050 Прекратяване на категория на туристически обект

   Прекратяване на категория на туристически обект
 • На основание на:
  • Закон за туризма - чл. 137, ал. 2
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Устойчиво Развитие, Хуманиратни Дейности, Евроинтеграция и Общинска Собственост"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Мъглиж, гр. Мъглиж,
Код за междуселищно избиране: 04321
Телефон за връзка: 04321/33-01
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, обедна почивка от 12,30 ч. до 13,00 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане