Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

   Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 2, във връзка с; чл. 147, ал. 1; чл. 153
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 3 години до започване на строителството и 5 год. до завършване на грубия строеж
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Инвестиции и Устройство на Територията"
  Адрес: обл. Стара Загора, общ. Мъглиж, гр. Мъглиж,
  Код за междуселищно избиране: 04321
  Телефон за връзка: 04321/33-01
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, обедна почивка от 12,30 ч. до 13,00 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане