Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

   Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 2, във връзка с; чл. 147, ал. 1; чл. 153
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • съгласно ЗУТ
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел Звено „Информационно обслужване”
  Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, бул. Бели Лом 37А, п.к. 7200
  Код за междуселищно избиране: 084
  Телефон за връзка: (084)618 304, (084)618 306, (084)618 305
  Адрес на електронна поща: fo@razgrad.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:15 до 17:30, Непрекъснат режим на предоставяне на административни услуги
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане