Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

   Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 56
  • Срок за предоставяне:
   • 30 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно,правно,информационно и финансово- стопанско обслужване"
  Адрес: обл. Монтана, общ. Вълчедръм, гр. Вълчедръм,
  Код за междуселищно избиране: 09744
  Телефон за връзка: (09744)3310
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 18:00, почивка 12.00 ч. - 14.00 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане