Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

   Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 2, във връзка с; чл. 147, ал. 1; чл. 153
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 3 години
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • РОНСК
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Общинска техническа служба, икономическа политика и хуманитарни дейности"
  Адрес: обл. Монтана, общ. Брусарци, гр. Брусарци, ул. "Георги Димитров" № 85, п.к. 3680
  Код за междуселищно избиране: 09783
  Телефон за връзка: (09783)22-11
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 часа до 13:00 часа
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане