Информация за услуга

 • Режим:
  • 706 Издаване на фитосанитарен сертификат за износ или реекспорт

   Растения, растителни продукти и други обекти, предназначени за износ и реекспорт подлежат на фитосанитарен контрол, когато нормативната уредба на държавата вносител го изисква Фитосанитарният сертификат удостоверява, че е бил извършен контрол за идентифициране на стоката и е определено фитосанитарното й състояние от фитосанитарните органи на държавата износител
 • Удостоверение
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за защита на растенията - чл. 27, ал. 1
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1