Информация за услуга

 • Режим:
  • 705 Издаване на лиценз за търговия на едро с ветеринарномедицински продукт

   Издаване на лиценз за търговия на едро с ветеринарномедицински продукт
 • На основание на:
  • Закон за ветеринарномедицинската дейност - чл. 364
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1