Информация за услуга

 • Режим:
  • 570 Одобряване на реклама на ветеринарномедицински продукт

   Одобряване на реклама на ветеринарномедицински продукт
 • На основание на:
  • Закон за ветеринарномедицинската дейност - чл. 328
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1