Информация за услуга

 • Услуга:
  • 504 Издаване на Фитосанитарни паспорти за движение на стоките в страната от местно производство

   Растителен паспорт удостоверява, че разпоредбите, отнасящи се до фитосанитарните норми и специфичните изисквания при движение в страната, са спазени."
 • На основание на:
  • Закон за защита на растенията - чл. 27, ал. 1
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1