Информация за услуга

 • Режим:
  • 503 Издаване на разрешение за преопаковане на продукти за растителна защита

   Разрешението се издава на лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон за извършване на преопаковане на продукти за растителна защита, със съгласието на притежателите на разрешения за пускане на пазара и употреба или за паралелна търговия на продукти за растителна защита.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за защита на растенията - чл. 96-97
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1