Информация за услуга

 • Режим:
  • 369 Подновяване на лицензи за извършване на спортна дейност на български спортни федерации

   Подновяване на лицензи за извършване на спортна дейност на български спортни федерации
 • На основание на:
  • Закон за физическото възпитание и спорта - чл. 8, ал. 3, т. 12; чл. 176, ал. 1; чл. 176, ал. 2, т. 1
  • Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта - чл. 7, ал. 1
  • Наредба за реда за лицензиране на спортните организации в Република България - чл. 11; чл. 12, ал. 1; чл. 12, ал. 2
 • Дата на заличаване:
  • 18.02.2019 г.