Информация за услуга

 • Услуга:
  • 291 Вписване на данни в Регистъра на обществените поръчки

   Регистърът на обществените поръчки представлява единна електронна база данни с информация за всички процедури за възлагане на обществени поръчки в страната.
 • На основание на:
  • Закон за обществените поръчки - чл. 36, ал. 1; чл. 230, ал. 1, т. 7; чл. 232, ал. 7
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1