Информация за услуга

 • Режим:
  • 1522 Одобряване на типа на фискални устройства /ФУ/

   Изпълнение на нормативното задължение на производителите или вносителите на ФУ е да разпространяват и/или продават ФУ само от одобрен тип така, че да се гарантира, че фискалното устройство отговаря на определени технически и/или функционални изисквания
 • Удостоверение
  • Стопанска дейност:
   • Метрология и технически надзор
  • На основание на:
   • Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез ФУ - чл. 8, ал. 3
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1