Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1298 Извършване на експертиза на фискални устройства /проверка за съответствие на устройството с одобрения тип фискални устройства

   Задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискални устройства (фискален бон) или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо дали е поискан друг данъчен документ.
 • На основание на:
  • Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез ФУ - чл. 14
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1