Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1197 Издаване на свидетелство за съответствие на интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност

   Задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо дали е поискан друг данъчен документ.
 • На основание на:
  • Наредба № Н-18 - чл. 54; чл. 55; чл. 56
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1