Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

   Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 3, във връзка с; чл. 40, ал. 1
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • ОБИКНОВЕНА - 7 ДНИ, БЪРЗА - 3 ДНИ, ЕКСПРЕСНА - 24 ЧАСА
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • ВАЛИДНО ДО ПРОМЯНА НА ДАННИТЕ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО Е ИЗДАДЕНО И СЪДЪРЖА, ОСВЕН АКО В СПЕЦИАЛЕН ЗАКОН НЕ Е ОПРЕДЕЛЕН ПО КРАТЪК СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА АКТА
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА АПК

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Гражданска регистрация"
Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник,
Код за междуселищно избиране: 076
Телефон за връзка: 076/684281
Факс: 684281
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обслужване на граждани
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане