Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

   Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 7 работни дни-обикновена услуга;3 работни дни-бърза услуга;1 работен ден експресна услуга
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • до промяна на обстоятелствата
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

 • Ограничения и условности:
  • Заявлението подадено по електронен път трябва да бъде подписано с електронен подпис /КЕП/

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно правно обслужване и образование"
Адрес: обл. Шумен, общ. Каолиново, гр. Каолиново, гр.Каолиново пл.Украйна 4, п.к. 9960
Код за междуселищно избиране: 05361
Телефон за връзка: 05361/2210
Факс: 05361/2110
Адрес на електронна поща: info@kaolinovo.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Почивка от 12:00 до 12:30 часа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане