Информация за услуга

 • Режим:
  • 391 Издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на ядрено съоръжение

   Издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на ядрено съоръжение
 • На основание на:
  • Закон за безопасно използване на ядрената енергия - чл. 15, ал. 4, т. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1