Информация за услуга

 • Режим:
  • 1596 Издаване на удостоверения за износ на продукти, свързани с отбраната от министъра на икономиката и индустрията

   Извършване износ на продукти, свързани с отбраната, без лиценз издаден от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, може да се извършва след регистриране на износа от министъра на икономиката и индустрията.
 • Удостоверение
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - чл. 6, ал. 2
   • Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - чл. 19
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1