Информация за услуга

 • Режим:
  • 1595 Вписване на промяна в обстоятелствата в издадени удостоверения за регистрация на дейности с прекурсори

   Вписване на промяна в обстоятелствата в издадени удостоверения за регистрация на дейности с прекурсори
 • На основание на:
  • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - чл. 18а, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1