Кметство Дрянковец

Център
 • с. Дрянковец

Кмет
 • Севие Кадир Пехливанова

Седалище и адрес
  • Област: Бургас
  • Община: Айтос
  • Населено място: с. Дрянковец

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Начало на работния ден 8.00 ч ; приключване на работния ден 17.00 ч

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (05536)
  • Телефони: 05536 2274, 0887233997
  • Е-mail: obshtina@aytos.bg

Населени места в кметството
  • с. Дрянковец