Конкурси за област Сливен

Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса град Сливен / Отдел "Договаряне, информационно осигуряване и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки" / Сектор "Договаряне и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2023 г. 17:00
Общо: 1