Конкурси за област Сливен

Звено: Обща администрация / Дирекция "Финансова и административна дейност" / Звено АТООС
Административна структура: Общинска администрация - Нова Загора, Сливен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.04.2024 г. 17:00
Общо: 1