Конкурси за административна структура - Областна дирекция "Земеделие" - Силистра

Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Силистра
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.05.2022 г. 17:30
Общо: 1