Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

   На основание чл.156б от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е необходимо след влизане в сила на Разрешение за строеж и преди откираване на строителна площадка да бъде одобрен План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве в зависимост от типа на строежа.
 • Съгласуване
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 156б
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Строителство"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Александровска №26, п.к. 8000
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: (056)907483 стационарен телефон, на цената на един градски разговор, (056)907351 стационарен телефон, на цената на един градски разговор
  Адрес на електронна поща: r.georgieva@burgas.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:15, Стандартно работно време: от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.15 до 17.15 ч. Осигурен достъп за хора с увреждания.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане