Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

   Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 131
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 1 работен ден
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • до промяна на обстоятелствата
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Проекти и инвестиции и ТСУ"
Адрес: обл. Шумен, общ. Венец, с. Венец, село Венец, ул.Кирил и Методий" №24, п.к. 9751
Код за междуселищно избиране: 05343
Телефон за връзка: 05343 21-90
Факс: 05343 89-80
Адрес на електронна поща: obs.vn@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, преди обяд от 08.00ч.-до 12.00ч. след обяд от 12.30ч.-до 16.30ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане