Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

   Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 202
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 30
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • без срок
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Устройство на територията, кадастър и регулация, инвестиционна дейност, околна среда и води"
Адрес: обл. Хасково, общ. Димитровград, гр. Димитровград, бул. "Г.С.Раковски"№ 15, п.к. 6400
Код за междуселищно избиране: 0391
Телефон за връзка: (0391)68 218
Факс: (0391)66 698
Адрес на електронна поща: utkr5@dimitrovgrad.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане