Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

   На основание чл.156б от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е необходимо след влизане в сила на Разрешение за строеж и преди откираване на строителна площадка да бъде одобрен План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве в зависимост от типа на строежа.
 • Съгласуване
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 156б
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Главен архитект
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Областен управител
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-информационно обслужване"
  Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ №1, п.к. 8800
  Код за междуселищно избиране: 044
  Телефон за връзка: (044)611161
  Факс: (044)662350
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, от 8,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 17,00ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Дирекция "Устройство на територията"
  Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ №1, п.к. 8800
  Код за междуселищно избиране: 044
  Телефон за връзка: 611160
  Адрес на електронна поща: khadjiminov@sliven.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, от 8,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 17,00ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане