Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

   Издаване на удостоверение за семейно положение
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6
  • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 13
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • експерт ГРАО
 • Срок за предоставяне:
  • на момента
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 6 месеца
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно, информационно и финансово обслужване"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Белица, гр. Белица, ул.Георги Андрейчин 15, п.к. 2780
Код за междуселищно избиране: 07444
Телефон за връзка: (07444)2323
Факс: (07444)2277
Адрес на електронна поща: obelica@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Обяд 12.30-13.00 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане