Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

   Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
 • На основание на:
  • Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници на министъра на транспорта (обн., ДВ, бр. 109 от 14.12.1999 г.) - чл. 24
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • според посочения срок в заявлението, но не по-късно от края на календарната година
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Изпълнителна агенция Автомобилна администрация и органи на МВР
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Изпълнителна агенция автомобилна администрация и органи на МВР
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Местни данъци и такси"
Адрес: обл. Варна, общ. Аврен, с. Аврен, ул."Тодор Ноев" № 8
Код за междуселищно избиране: 05106
Телефон за връзка: 2774
Адрес на електронна поща: mdt@avren.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, 30 мин. обедна почивка
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане