Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

   Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 2, във връзка с; чл. 40, ал. 1
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Длъжностно лице
 • Срок за предоставяне:
  • обикновена, бърза и експресна
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. Хасково, общ. Харманли, гр. Харманли, ул. "Петко Каравелов" № 4, п.к. 6450
Код за междуселищно избиране: 0373
Телефон за връзка: 83383
Адрес на електронна поща: infocentre@harmanli.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 18:00, Работи без прекъсване. Продължителността на работния ден на всеки служител е 8 часа
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане