Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

   Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Длъжностно лице
 • Срок за предоставяне:
  • обикновена, бърза и експресна
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. Хасково, общ. Харманли, гр. Харманли, пл.Възраждане № 1, п.к. 6450
Код за междуселищно избиране: 037382015
Телефон за връзка: (037382015)037382015
Факс: (037382015)037382525
Адрес на електронна поща: obshtina@harmanli.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, обедна почивка 12:00 до 13:00 часа
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане