Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

   Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12
  • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 14
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • ГРАО
 • Срок за предоставяне:
  • веднага,3 дни,7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 6 месеца
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на район
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на район
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Гражданско административно обслужване,образование, култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Източен, гр.Пловдив, бул."Шести септември" № 274, п.к. 4007
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)601060
Адрес на електронна поща: iztochen_bg@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Стандартно
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане