Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1061 Издаване на лицензия за специализирано обучение

   Издаване на лицензия за специализирано обучение
 • На основание на:
  • Закон за безопасно използване на ядрената енергия - чл. 15, ал. 3, т. 7
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • Председател
 • Срок за предоставяне:
  • 6 месеца
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Ограничения и условности:
  • -          достъпът до услугата се осъществява посредством Квалифициран електронен подпис /КЕП/;

   -          в случай, че заявите получаване на документи по електронен път, следва да имате регистрация в Системата за сигурно е-връчване.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
 • Публичен регистър:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Обща администрация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, бул. Шипченски проход 69, п.к. 1574
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/94006921
Адрес на електронна поща: mail@bnra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснато
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане