Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

   Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
 • На основание на:
  • Закон за туризма - чл. 169, във връзка с; чл. 168, ал. 2
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 5 години
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора,
Код за междуселищно избиране: 042
Телефон за връзка: 614 614
Адрес на електронна поща: sz@starazagora.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, От понеделник до петък. Гъвкаво работно време само в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане