Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

   Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението"
 • Срок за предоставяне:
  • до 7 дни, Веднага
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Няма нормативно регламентиран срок
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно, информационно и техническо обслужване"/Център за административно обслужване
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, бул."Бели Лом" №37А, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: (084)661 200 - на цената на един градски разговор
Адрес на електронна поща: obshtina@razgrad.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:00, Центърът за административно обслужване е с непрекъснато работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението"
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, бул."Бели лом" №37А, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: 618 174
Адрес на електронна поща: graon3@razgrad.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12:00 часа до 13:00 часа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане