Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

   Удостоверенията за вписване в регистъра на населението се издават въз основа на данните, съдържащи се в националната и/или локалната база данни "Население" като може да се ползват и данни от регистрите на актовете за гражданско състояние.
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1
  • Закон за електронното управление - чл. 2; чл. 3; чл. 4; чл. 40
  • Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 3, ал. 3; чл. 19
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Срок за предоставяне:
  • до 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно правно и информационно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. Монтана, общ. Бойчиновци, гр. Бойчиновци,
Код за междуселищно избиране: 09513
Телефон за връзка: (09513)22 36 вътр.40
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, почивки: от 10.00 до 10.15ч, от 12.00 до 12.30 и от 15.00 до 15.15 часа ЦУИГ работи без прекъсване
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане