Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

   Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 194, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • НЯМА СРОК
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Строителство"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Александровска №26, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)907483 стационарен телефон, на цената на един градски разговор, (056)907351 стационарен телефон, на цената на един градски разговор
Адрес на електронна поща: r.georgieva@burgas.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:15, Стандартно работно време: от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.15 до 17.15 ч. Осигурен достъп за хора с увреждания.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане